หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
ตรวจปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสวล.   
การตรวจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
28/5/2552
     
     
ความคืบหน้า   
การปรับปรุงการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำของประเทศไทย
28/4/2552
     
     
รื้อหลักเกณฑ์เหมืองทอง
รื้อเกณฑ์ทำเหมืองแร่-ทองคำใหม่ (ที่ม­า : เดลินิวส์ 4 มีนาคม 2552)
7/4/2552
     
     
ขอประทานบัตร
การขอประทานบัตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เป็นป่า
3/4/2552
     
     
การขอประทานบัตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่เป็นป่า
20/3/2552
     
     
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา
19/3/2552
     
     
คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อการกำหนดเขตพื้นที่เขตศักยภาพแร่ เพื่อการทำเหมืองแร่ (Mining Zone)
15/9/2551
     
     
Mining Industry
calls for long-term strategy
19/6/2551
     
     
อุตสาหกรรมปุ๋ย
อุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตรของไทย
15/5/2551
     
     
สภาฯขอทบทวนค่าภาคหลวงดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี
สภาฯ ขอทบทวนราคาค่าภาคหลวงดินอุตสาหกรรมชนิดดินเหนียวสี
30/4/2551
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | [75] | 76 | Next>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org