หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
การอนุญาตประทานบัตรแร่   
การอนุญาตประทานบัตรแร่
9/7/2557
     
     
จี้อายัดแร่เถื่อนบี้จีนส่งกลับไทย   
จี้อายัดแร่เถื่อนบี้จีนส่งกลับไทย
7/7/2557
     
     
จับเจ้าของบริษัทระเบิดหิน มี 'ดินระเบิด' เกินโควตา
โดย ทีมข่าวภูมิภาค 4 ก.ค. 2557 10:53 ไทยรัฐออนไลน์
4/7/2557
     
     
หนังสือตอบที่ อก 0514/2109
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตประทานบัตรและอาชญาบัตรสำรวจแร่
3/7/2557
     
     
การกำหนดราคาส่งออกแร่ยิปซัมขั้นต่ำ
การกำหนดราคาส่งออกแร่ยิปซัมขั้นต่ำ
3/7/2557
     
     
คสช.สั่งลุยจับเหมืองเถื่อน ลอบขุดแร่ส่งจีน
คสช.สั่งลุยจับเหมืองเถื่อน ลอบขุดแร่ส่งจีน
26/6/2557
     
     
นโยบายการบริหารจัดการแร่ยิปซัมและแนวทางปฏิบัติการขอรับจัดสรรปริมาณการส่งออกเพิ่มเติม
นโยบายการบริหารจัดการแร่ยิปซัมและแนวทางปฏิบัติการขอรับจัดสรรปริมาณการส่งออกเพิ่มเติม
26/6/2557
     
     
กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยมลพิษ ทำองค์กรโปร่งใสตามนโยบาย คสช.
กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยมลพิษ ทำองค์กรโปร่งใสตามนโยบาย คสช.
23/6/2557
     
     
กระทรวงอุตสาหกรรมประชุมชี้แจงการออกใบอนุญาต รง.4 ระบบใหม่
กระทรวงอุตสาหกรรมประชุมชี้แจงการออกใบอนุญาต รง.4 ระบบใหม่
19/6/2557
     
     
กระทรวงอุตสาหกรรมยันตรวจเข้มโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรมยันตรวจเข้มโรงงาน
19/6/2557
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | [50] | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org