หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
ประกาศชื่อโครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่   
ประกาศชื่อโครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ ประจำปี 2560
30/6/2560
     
     
วิเคราะห์ราคาทองคำโดยฮั่วเซ่งเฮงฯ   
วิเคราะห์ราคาทองคำโดยฮั่วเซ่งเฮงฯ
28/6/2560
     
     
กพร.สร้างพื้นที่สีเขียว ผุดสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
กพร.สร้างพื้นที่สีเขียว ผุดสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
26/6/2560
     
     
กพร.แจงไม่มีการชะลอการพิจารณาประทานบัตร รอ พ.ร.บ.แร่ ใหม่
กพร.แจงไม่มีการชะลอการพิจารณาประทานบัตร รอ พ.ร.บ.แร่ ใหม่
26/6/2560
     
     
"บิ๊กตู่"งัดมาตรา 44 ปลดล็อกปิโตรฯพลังงานทดแทน เหมืองแร่ 3.6 พันไร่
"บิ๊กตู่"งัดมาตรา 44 ปลดล็อกปิโตรฯพลังงานทดแทน เหมืองแร่ 3.6 พันไร่
22/6/2560
     
     
รับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติออกตามความในกฎหมายว่าด้วยแร่
รับฟังความคิดเห็นร่างอนุบัญญัติออกตามความในกฎหมายว่าด้วยแร่
22/6/2560
     
     
งานประชุมสัมมนาวิชาการ"ชวนเหมืองคิด...ปรับหรือปิดกับกระแสสังคมไทย"และ
"แนวโน้มและศักยภาพการพัฒนาเหมืองแร่ในกลุ่มประเทศ CLMV"
20/6/2560
     
     
การประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560
การประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3
20/6/2560
     
     
รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ได้รับยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม พ.ศ.....
รับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ผู้ได้รับยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียม พ.ศ.....
16/6/2560
     
     
กพร.ประกาศราคาแร่ดีบุก,ตะกั่ว,สังกะสี และทองคำ
กพร.ประกาศราคาแร่ดีบุก,ตะกั่ว,สังกะสีและทองคำเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่
15/6/2560
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [19] | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org