หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมกราคม 2557   
โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมมกราคม 2557
8/4/2557
     
     
ราคาแร่เหล็กของ Vale ยังคงอยู่ที่ 100-125 ดอลลาร์สหรัฐฯ   
ราคาแร่เหล็กของ Vale ยังคงอยู่ที่ 100-125 ดอลลาร์สหรัฐฯ
4/4/2557
     
     
ผลผลิตเหล็กประจำปีของ RINL เพิ่มขึ้น 4%
ผลผลิตเหล็กประจำปีของ RINL เพิ่มขึ้น 4%
2/4/2557
     
     
ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น
ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในอเมริกาปรับตัวสูงขึ้น
2/4/2557
     
     
ปริมาณนำเข้าเหล็กปากีสถานลดลงในเดือนกุมภาพันธ์
ปริมาณนำเข้าเหล็กปากีสถานลดลงในเดือนกุมภาพันธ์
31/3/2557
     
     
ราคาแร่เหล็กจากออสเตรเลียมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
ราคาแร่เหล็กจากออสเตรเลียมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
31/3/2557
     
     
Feng Hsin ขึ้นราคารับซื้อเหล็กเส้นและเศษเหล็ก
Feng Hsin ขึ้นราคารับซื้อเหล็กเส้นและเศษเหล็ก
28/3/2557
     
     
ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกลดลงในเดือนกุมภาพันธ์
ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกลดลงในเดือนกุมภาพันธ์
28/3/2557
     
     
ราคาเหล็กแผ่นนำเข้าไต้หวันปรับตัวสูงขึ้น
ราคาเหล็กแผ่นนำเข้าไต้หวันปรับตัวสูงขึ้น
25/3/2557
     
     
ราคานำเข้าเศษเหล็ก Containerized อินเดียปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
ราคานำเข้าเศษเหล็ก Containerized อินเดียปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
25/3/2557
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | [53] | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org