หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
ความคืบหน้าเรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน   
ความคืบหน้าเรื่อง การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
1/11/2561
     
     
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา"ถาม-ตอบ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560" และการบรรยายพิเศษ "อากาศยานไร้คนขับกับงานเหมืองแร่"   
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา"ถาม-ตอบ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560" และการบรรยายพิเศษ "อากาศยานไร้คนขับกับงานเหมืองแร่"
30/10/2561
     
     
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เขต1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30/10/2561
     
     
ค่าภาคหลวงแร่เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
ค่าภาคหลวงแร่เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
24/10/2561
     
     
วิเคราะห์ราคาทองคำโดยวายแอลจีฯ 8 ต.ค.61
วิเคราะห์ราคาทองคำโดยวายแอลจีฯ 8 ต.ค.61
9/10/2561
     
     
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"
9/10/2561
     
     
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
5/10/2561
     
     
วิเคราะห์ราคาทองคำโดยฮั่วเซ่งเฮงฯ 27 ก.ย.61
วิเคราะห์ราคาทองคำโดยฮั่วเซ่งเฮงฯ 27 ก.ย.61
27/9/2561
     
     
ขอให้ท่านสมาชิกที่ได้รับอนุญาตยุทธภัณฑ์ฯปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
ขอให้ท่านสมาชิกที่ได้รับอนุญาตยุทธภัณฑ์ฯปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
27/9/2561
     
     
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
รับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ.2561
18/9/2561
     

  <Previous | 1 | [2] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org