หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
นายกฯ ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางอัญมณีโลก   
นายกฯ ตั้งเป้าไทยศูนย์กลางอัญมณีโลก 5 ปีข้างหน้า
7/12/2560
     
     
โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบเดือนกันยายน 2560   
โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนกันยายน 2560
7/12/2560
     
     
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำวันที่ 29 พ.ย. 2560
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำวันที่ 29 พ.ย. 2560
29/11/2560
     
     
แนวทางปฏิบัติรายงานผลการดำเนินงานและสำรวจแร่อาชญาบัตรพิเศษ
แนวทางปฏิบัติรายงานผลการดำเนินงานและสำรวจแร่อาชญาบัตรพิเศษ
29/11/2560
     
     
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอต่ออายุและอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร
27/11/2560
     
     
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความเห็นของชุมชนเพื่อพิจารณาอนุญาตประทานบัตร
27/11/2560
     
     
ธพว.ชงแพ็กเกจ 7.8 หมื่นล้าน อุ้ม 3 กลุ่ม SMEs
ธพว.ชงแพ็กเกจ 7.8 หมื่นล้าน อุ้ม 3 กลุ่ม SMEs แบงก์เมิน-ชูดอกเบี้ยต่ำ 1% ขึ้นไป
24/11/2560
     
     
ดัชนีเชื่อมั่นทองคำเดือน พ.ย.60 ปรับลดลงเล็กน้อย
ดัชนีเชื่อมั่นทองคำเดือน พ.ย.60 ปรับลดลงเล็กน้อย
24/11/2560
     
     
แบบคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่
แบบคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่
14/11/2560
     
     
วิเคราะห์ราคาทองคำโดย วายแอลจีฯ
วิเคราะห์ราคาทองคำโดย วายแอลจีฯ 13 พ.ย.60
14/11/2560
     

  <<First | <Previous | 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org