หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
วิเคราะห์ราคาทองคำ 22 ม.ค.63   
วิเคราะห์ราคาทองคำ 22 ม.ค.63
22/1/2563
     
     
ราคาประกาศและค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
ราคาประกาศและค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
22/1/2563
     
     
แบบคำขอตามพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อ.1(๒)
แบบคำขอตามพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจสำรวจแร่ อ.1(๒)
20/1/2563
     
     
แบบคำขอตามพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่ อ.1(๑)
แบบคำขอตามพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่ อ.1(๑)
20/1/2563
     
     
สถิติการนำเข้าแร่ การส่งออกและการใช้แร่ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561-2562
สถิติการนำเข้าแร่ การส่งออกและการใช้แร่ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561-2562
17/1/2563
     
     
รายงานของสถิติแร่ของประเทศไทย ปี 2014 - 2018 (2557 - 2561)
รายงานของสถิติแร่ของประเทศไทย ปี 2014 - 2018 (2557 - 2561)
17/1/2563
     
     
ประกาศกพร.เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ.๒๕๖๓
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ.๒๕๖๓
15/1/2563
     
     
วิเคราะห์ราคาทองคำ 15 ม.ค.63
วิเคราะห์ราคาทองคำ 15 ม.ค.63 โดย ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
15/1/2563
     
     
ราคาทองคำในสัปดาห์หน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ราคาทองคำในสัปดาห์หน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
13/1/2563
     
     
หวาฟัต (Hoa Phat) ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณเหล็กก่อสร้างถึง 26% ในปี 2563
หวาฟัต (Hoa Phat) ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณเหล็กก่อสร้างถึง 26% ในปี 2563
13/1/2563
     

  [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org