หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
กฏกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๔   
กฏกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ.๒๕๖๔
2/6/2564
     
     
จับตากระบวนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรภายใต้ "พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560" ช้าหรือเร็ว   
จับตากระบวนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรภายใต้ "พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560" ช้าหรือเร็ว
23/3/2564
     
     
ราคาประกาศแร่ตะกั่ว สังกะสี และทองคำ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564
ราคาประกาศแร่ตะกั่ว สังกะสี และทองคำ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2564
23/3/2564
     
     
ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค.64 (YLG)
ราคาทองคำวันนี้ 2 มี.ค.64 (YLG)
2/3/2564
     
     
ราคาประกาศดีบุก ตะกั่ว สังกะสี และทองคำ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564
ราคาประกาศดีบุก ตะกั่ว สังกะสี และทองคำ ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564
2/3/2564
     
     
วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.พ.64 YLG
วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.พ.64 YLG
8/2/2564
     
     
ราคาประกาศดีบุก ตะกั่ว สังกะสี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ราคาประกาศดีบุก ตะกั่ว สังกะสี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
8/2/2564
     
     
ราคาประกาศแร่ดีบุก สังกะสีและทองคำ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564
ราคาประกาศแร่ดีบุก สังกะสีและทองคำ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2564
25/1/2564
     
     
บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด,บริษัท มิกซ์คอน จำกัด บริษัท พรชัยคอนกรีต จำกัด และ TMP กรุ๋ป มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,631,025.05 บาท
บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด,บริษัท มิกซ์คอน จำกัด บริษัท พรชัยคอนกรีต จำกัด และ TMP กรุ๋ป มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,631,025.05 บาท
8/1/2564
     
     
อุตรติดถ์-รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 มอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ บริษัทบ่อทองศิลา จำกัด
อุตรติดถ์-รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก มทบ.35 มอบโล่ห์และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ บริษัทบ่อทองศิลา จำกัด
7/1/2564
     

  [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org