หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
ราคาประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   
ราคาประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2/6/2563
     
     
ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนเอเชีย (HRC) พุ่งขึ้น จากข้อเสนอซื้อที่เพิ่มขึ้น   
ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนเอเชีย (HRC) พุ่งขึ้น จากข้อเสนอซื้อที่เพิ่มขึ้น
2/6/2563
     
     
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์ (DPIM Economic Review) ประจำเดือนเมษายน 2563
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์ (DPIM Economic Review) ประจำเดือนเมษายน 2563
26/5/2563
     
     
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติ ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติ ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
26/5/2563
     
     
รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 4/2563
รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 4/2563
5/5/2563
     
     
ราคาประกาศและค่าภาคหลวงแร่ทุกชนิด
ราคาประกาศและค่าภาคหลวงแร่ทุกชนิด
5/5/2563
     
     
วิเคราะห์ราคาทองคำ 30 เม.ย.63 by YLG
วิเคราะห์ราคาทองคำ 30 เม.ย.63 by YLG
30/4/2563
     
     
ทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ
ทะเบียนรายชื่อนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรเหมืองแร่ที่อธิบดีเห็นชอบ
30/4/2563
     
     
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอข้อมูลประกอบการยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองใต้ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
28/4/2563
     
     
ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่
ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่
28/4/2563
     

  [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org