หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน   
กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน
2/12/2562
     
     
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว   
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
2/12/2562
     
     
โอมานคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกแร่ยิปซัม
โอมานคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกแร่ยิปซัม
18/11/2562
     
     
ลุ้น"สุริยะ"ปิดจ็อบเหมืองอัครา ให้สัมปทานภายใต้กม.แร่ใหม่
ลุ้น"สุริยะ"ปิดจ็อบเหมืองอัครา ให้สัมปทานภายใต้กม.แร่ใหม่
18/11/2562
     
     
ราคาตลาดโลกทองคำ
ราคาตลาดโลกทองคำ
15/11/2562
     
     
ราคาตลาดโลกดีบุก ตะกั่วและสังกะสี
ราคาตลาดโลกดีบุก ตะกั่วและสังกะสี
15/11/2562
     
     
สถานการณ์แร่แบไรต์
สถานการณ์แร่แบไรต์
13/11/2562
     
     
สถานการณ์เหมืองแร่ของไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
สถานการณ์เหมืองแร่ของไทยปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
13/11/2562
     
     
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการซึ่งต้องจัดรายงานวิเคราะห์ ฉบับที่ 6
ประกาฯศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2557
11/11/2562
     
     
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ ฉบับที่ 5
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2557
11/11/2562
     

  [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org