หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
ข่าวสาร
     
ราคาทองคำโดยวายแอลจี(YLG)   
ราคาทองคำโดยวายแอลจี(YLG)
19/6/2562
     
     
การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญบริษัท หินอ่อน จำกัดโดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป   
การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญบริษัท หินอ่อน จำกัดโดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป
19/6/2562
     
     
สภาการเหมืองแร่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy"
สภาการเหมืองแร่เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Innovation in Raw Materials Conference 2019 : Circular Economy"
14/6/2562
     
     
"คิงส์เกตฯ" พร้อมไต่สวนพยานตามระบบอนุญาโตตุลาการปม"เหมืองทองอัครา" 18 พ.ย.นี้
"คิงส์เกตฯ" พร้อมไต่สวนพยานตามระบบอนุญาโตตุลาการปม"เหมืองทองอัครา" 18 พ.ย.นี้
12/6/2562
     
     
บริษัท หินอ่อน จำกัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยวิธีการประมูลหุ้น
บริษัท หินอ่อน จำกัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยวิธีการประมูลหุ้น
10/6/2562
     
     
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมืองแร่
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมืองแร่
5/6/2562
     
     
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมืองแร่
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำหรับการทำเหมืองแร่
5/6/2562
     
     
การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน
การฝึกอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในงานเหมืองแร่และเหมืองหิน
29/5/2562
     
     
คณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอประทานบัตร
คณะกรรมการแร่พิจารณาให้ความเห็นชอบคำขอประทานบัตร
29/5/2562
     
     
กพร.แจงกรณีเหมืองทองคำ ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาด ย้ำไม่มีการยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมือง
กพร.แจงกรณีเหมืองทองคำ ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาด ย้ำไม่มีการยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมือง
22/5/2562
     

  [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | Next> | Last>>
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org