หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ประมวลภาพงาน
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 30/11/2553

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาการเหมืองแร่ จัดงาน Dinner Talk เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การช่วย “33 ชีวิต จากใต้ดิน” ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2553   โดยมีเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย (H.E.Mr.Alberto  YOCHAM) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org