หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด,บริษัท มิกซ์คอน จำกัด บริษัท พรชัยคอนกรีต จำกัด และ TMP กรุ๋ป มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,631,025.05 บาท
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 8/1/2564

 บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด,บริษัท มิกซ์คอน จำกัด บริษัท พรชัยคอนกรีต จำกัด และ TMP กรุ๋ป มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,631,025.05 บาท
 
 
      
 
 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัท ตรัง ยูซี จำกัด,บริษัท มิกซ์คอน จำกัด บริษัท พรชัยคอนกรีต จำกัด และ TMP กรุ๋ป มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 2,631,025.05 บาท และมอบครุภัณฑ์งานครัวให้กับนักศึกษาแพทย์ มูลค่า 166,063 บาท เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
 
 

  

       โดยมีนายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังเป็นตัวแทนโรงพยาบาลตรังรับมอบ
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org