หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน มองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นบวก
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 10/11/2563

 

GRC Gold Survey 9-13 พ.ย. 63 ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน มองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นบวก

ทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน มองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นบวก

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 – 13 พ.ย. 63 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

14 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 9 ราย หรือเทียบเป็น 64% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 14% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 22% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับนักลงทุนทองคำ ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 319 ราย ในจำนวนนี้มี 150 ราย หรือเทียบเป็น 47% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 98 ราย หรือเทียบเป็น 31% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 71 ราย หรือเทียบเป็น 22% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 27,750 – 28,250 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 28,250 บาท ต่อบาททองคำ ปรับเพิ่มขึ้น 500 เมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของสัปดาห์ก่อนหน้า (สัปดาห์ก่อนหน้าปิดที่ 27,750 บาท)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งนายโจ ไบเดน ได้คะแนนนำ ในขณะที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ยื่นเรื่องฟ้องศาลเพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่ในรัฐที่นายไบเดนฯ มีคะแนนนำ  

2. ความวิตกกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown รอบใหม่ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบที่สองในยุโรป

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org