หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  การใช้กำลังการผลิตของโรงเหล็กในสหรัฐฯรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 66.1%
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 1/10/2563

 

การใช้กำลังการผลิตของโรงเหล็กในสหรัฐฯรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 66.1%

        การใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วโดยเพิ่มขึ้นเป็น 66.1% จาก 64.5% ในสัปดาห์ก่อนตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย American Iron and Steel Institute เมื่อวันที่ 28 กันยายน

 

       การผลิตปรับเพิ่มขึ้น 2.4% อยู่ที่ 1.480 ล้านตัน ในช่วงสิ้นสุดสัปดาห์ในวันที่ 26 กันยายน จาก 1.446 ล้านตัน จากสัปดาห์ก่อนหน้า

 

       การผลิตของสัปดาห์ที่แล้วลดลง 17.8% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้า การใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 77.4% และการผลิตรวมอยู่ที่ 1.801 ล้านตัน

 

       AISI คำนวณการผลิตจากต้นปีถึงปัจจุบันที่ปรับปรุงแล้ว การผลิตอยู่ที่ 57.7 ล้านตัน โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 65.8% รวมแล้วต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 20.1% เมื่ออัตราการใช้ 80.3% สำหรับผลผลิต 72.1 ล้านตัน

 

       ในขณะที่เขตทางใต้มีการผลิตเพิ่มขึ้น 6.7% และภาคตะวันตกการผลิตเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ภูมิภาคที่เหลือพบว่าเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าลดลงเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ วันที่ 26 ก.ย.

 

       การผลิตของสัปดาห์ที่แล้ว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ 128,000 ตัน ในภูมิภาคเกรตเลกส์ (Great Lakes region) อยู่ที่ 526,000 ตัน ในมิดเวสต์ (Midwest) อยู่ที่ 163,000 ตัน ในเขตทางใต้ อยู่ที่ 590,000 ตันและ ในภาคตะวันตก อยู่ที่ 73,000 ตัน ตามข้อมูล

 

       ปริมาณการผลิตเหล็กดิบรายสัปดาห์ที่ AISI เผยแพร่เป็นการประมาณการ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวรวบรวมจากข้อมูลการผลิตรายสัปดาห์ โดยจาก 50% ของผู้ผลิตในประเทศ รวมกับข้อมูลการผลิตรายเดือนของส่วนที่เหลือ

 

-- Ingrid Lexova


แหล่งที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย Steel Business Briefing
29 กันยายน 2563

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org