หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  แนวโน้มเหล็กและแร่เหล็กไตรมาสที่4
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 1/10/2563

 

แนวโน้มเหล็กและแร่เหล็กไตรมาสที่4:แร่เหล็กยังแข็งแกร่งทั้งๆที่ปริมาณการผลิตเหล็กลดลง

 

ราคาแร่เหล็ก (Iron ore) คาดว่าจะยังคงค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ทั้งๆที่ความต้องการลดลง จากการผลิตเหล็กดิบ (crude steel) ที่ลดลง จากรายงานแนวโน้มเหล็กและแร่เหล็กรายไตรมาสของ S&P Global Platts

           แนวโน้มบ่งชี้ว่า ร้อยละ 54 ของผู้ตอบ คาดว่าราคาแร่เหล็กจะอยู่ในระหว่าง $100/ตัน และ $110/ตัน CFR China ในไตรมาสที่ 4 ของปีปฏิทิน โดยผู้ตอบมากกว่า 1 ใน 3 เชื่อว่า ราคาแร่เหล็กจะอยู่เหนือ $110/ตัน และ ร้อยละ 11 คิดว่า ราคาจะตกลงต่ำกว่า $100/ตัน  โดยราคา Platts 62% Fe IODEX benchmark เฉลี่ยอยู่ที่ $122.50/ตัน CFR ในเดือนสิงหาคม

           มีเพียงร้อยละ 18 ของผู้ตอบทั้งหมด คาดว่าความต้องการแร่เหล็กจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 และร้อยละ 39 คาดว่าความต้องการแร่เหล็กจะลดลงอีกร้อยละ 43 เชื่อว่าความต้องการจะเท่ากันกับไตรมาสที่ 3

           ผู้ตอบบางรายให้ความเห็นว่า ระดับการลดการผลิตเหล็กในฤดูหนาวของจีน จะทำให้เกิดความไม่แน่นอน ในด้านระดับความต้องการ

           การผลิตเหล็กดิบของจีนแตะระดับสูงสุดในเดือนสิงหาคม แต่ร้อยละ 54 ของผู้ตอบคาดว่าปริมาณการผลิตจะลดลงในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ร้อยละ 32 คิดว่าปริมาณการผลิตจะอยู่ที่ระดับเดิมกับช่วงไตรมาสของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน

           ในด้านข่าวที่น่าจะเป็นเชิงบวกสำหรับราคาเหล็ก โดยร้อยละ 54 ของผู้ตอบรับ คาดว่าปริมาณเหล็กคงคลังจะลดลงในไตรมาสที่ 4 และมีเพียงร้อยละ 14 ที่เชื่อว่าปริมาณเหล็กคงคลังจะเพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณเหล็กคงคลังที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนกันยายน ได้ทำให้ราคาเหล็กในตลาดสปอตจีนอ่อนตัวลง

           ผู้ตอบรับจำนวนมาก คาดว่า เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) จะดีกว่าเหล็กเส้น (Rebar) (68% VS 25%) ในตลาดภายในประเทศช่วงไตรมาสที่ 4 โดยภาคการผลิตที่ฟื้นตัวจะเป็นการเพิ่มความต้องการของ HRC ซึ่งความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ คือ มาร์จิ้นของ HRC อยู่ในช่วง 200-300 หยวน/ตัน ($29-$44/ตัน) ในไตรมาสที่ 4

           ราคาเหล็กในประเทศที่อ่อนตัวลง น่าจะทำให้จีนมีความสามารถทางการแข่งขันในตลาดส่งออกอีกครั้งหนึ่ง แต่มีเพียงร้อยละ 29 ที่คิดว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ร้อยละ 22 คิดว่าการส่งออกจะลดลง

           Platts ได้พูดคุยกับบริษัท 28 แห่งสำหรับรายงานแนวโน้มล่าสุด ประกอบด้วย เทรดเดอร์และโรงงานเหล็กจีน บริษัทเทรดดิ้งระหว่างประเทศ และบริษัททรัพยากรรายใหญ่ๆ

           รัฐบาลจีนจะมุ่งเน้นแผน 5 ปี 14 ฉบับ (2564-2569) ในการประชุมที่เมืองปักกิ่ง ในเดือนตุลาคม โดยผู้เข้าร่วมถูกถามเกี่ยวกับความคาดหวัง ซึ่งร้อยละ 68 คิดว่าแผนจะสามารถช่วยอุตสาหกรรมเหล็ก เช่น การรวมตัว การทำให้เป็นเมืองในส่วนจีนตอนกลางและจีนฝั่งตะวันตก และการสร้างสาธารณูปโภคมากขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุน

           “ฉันคิดว่ารัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้มีอัตราการทำให้เป็นเมืองเร็วมากขึ้น และพยายามทำให้การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานสมบูรณ์

           “กิจการขนาดกลางจำนวนมากขึ้น น่าจะปิดหลังจากรวมกับโรงงานที่ใหญ่กว่า นี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการลดกำลังการผลิต และมันหมายความว่ายักษ์ใหญ่จะมีอำนาจมากขึ้นในการกำหนดราคา และมีพลังในการแสดงความคิดเห็นในอุตสาหกรรม” แหล่งข่าวโรงงานเหล็กจีนกล่าว

-- Analyst Crystal Hao, Analyst Sylvia Cao, Paul Bartholomew


แหล่งที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย Steel Business Briefing   28 กันยายน 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org