หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  การประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 18/9/2563

 

การประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563

         วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีนายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนางอุบล ฤทธิ์เพชร ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายจารุกิตติ์ เกษแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ และสมาชิกสภาการเหมืองแร่เข้าร่วมการประชุมฯ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในงานรังวัดเหมืองแร่” โดย ดร.อนุชิต สุขเจริญพงษ์ วิศวกรสำรวจชำนาญการ กองวิศวกรรมบริการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org