หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  รัฐบาลไทย “ผ่อนปรน” คิงส์เกต จับตา “ยุติ” ปัญหาเหมืองทองคำ
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 16/9/2563

 

รัฐบาลไทย “ผ่อนปรน” บริษัท คิงส์เกต จับตา “ยุติ” ปัญหาเหมืองแร่ทองคำ

วันที่ 14 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานความเคลื่อนไหวในการแก้ปัญหาข้อพิพาทเหมืองแร่ทองคำระหว่าง รัฐบาลไทย กับ บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการระงับข้อพิพาทของ คณะอนุญาโตตุลาการ ที่ประเทศสิงคโปร์มีความเป็นไปได้ว่า อาจจะมีความตกลงแก้ไขข้อพิพาทนอกคณะอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากเปิดช่องให้ทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาหาข้อยุติกันได้ ประกอบกับคณะอนุญาโตตุลาการยังไม่มีคำชี้ขาดในกรณีนี้ออกมา โดยอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นเอกสารหลังจากที่สืบพยานคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายไปแล้ว

ทั้งนี้ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลไทยอาศัยคำสั่งของ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 72/2559 เรื่องการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ อาศัยความตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ 2557 ให้ผู้มีอำนาจ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่-กพร.) ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่รอยต่อของจังหวัดพิจิตร-เพชรบูรณ์-พิษณุโลก รวม 3 จังหวัดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ส่งผลให้ บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ได้รับความเสียหายจากการถูกปิดเหมืองทองคำ

ล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาว่า ดูเหมือนรัฐบาลไทยจะ “ผ่อนปรน” ท่าทีที่แข็งกร้าวในการปิดเหมืองอัคราที่ถูกกล่าวหาว่า กระบวนการทำเหมืองได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ซึ่งถูกใช้เป็นเหตุผลหลักของการปิดเหมืองอัคราเมื่อ 3 ปีก่อน

โดยการปิดเหมืองในครั้งนั้น กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีคำสั่ง “ยุติ” การอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำและประทานบัตรทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึง คำขอต่ออายุประทานบัตร ซึ่งในกรณีของบริษัทอัครานั้น ประทานบัตรเหมืองแร่จะสิ้นอายุลงในเดือนมิถุนายน 2563 และเดือนกรกฏาคม 2571 ในขณะที่บริษัทเองมีคำขออาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่ทองคำในนามของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซส กับ บริษัทริชภูมิ ไมนิ่ง ค้างอยู่ถึง 80 แปลงในพื้นที่ 6 จังหวัด (พิจิตร-เพชรบูรณ์-ระยอง-พิษณุโลก-จันทบุรี-ลพบุรี)ได้ถูกยุติคำขอตามไปด้วย

แต่ปรากฏเมื่อวันที่ 27 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ปิดประกาศเรื่อง การขออาชญาบัตรพิเศษแร่ทองคำ ของ บริษัทอัครา รีซอร์สเซล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัทริชภูมิ ไมนิ่ง ที่เป็นบริษัทลูกรวม 26 คำขอ ใน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 208,894 ไร่ กับ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี จำนวน 14,650 ไร่ ซึ่งกำลังถูกคนในพื้นที่ “คัดค้านอย่างรุนแรง” การขออาชญาบัตรพิเศษในการเข้าสำรวจแร่ทองคำ อันเป็นขั้นตอนแรกของการขอประทานบัตรต่อไปในอนาคต หากพบปริมาณแร่ที่มากพอในการทำเหมือง

การปิดประกาศคำขออาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวเท่ากับเป็นการ “ยุติ” คำสั่งเมื่อ 3 ปีที่แล้วที่ไม่อนุญาตให้มีการสำรวจแร่ของ กลุ่มบริษัทอัครา รีซอร์เซส ลงไปโดยปริยาย นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวจาก บริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมาด้วยว่า บริษัทอัครา ซึ่งเป็นบริษัทลูกได้รับ “อนุญาต” จากรัฐบาลไทยให้ขายกากตะกอนของแร่ทองคำประมาณ 4,750 ออนซ์ กับ แร่เงิน 34,800 ออนซ์ คิดเป็นมูลค่า 14 ล้านเหรียญออสเตรเลียหรือประมาณ 320 ล้านบาทได้อีก สร้างความยินดีให้กับ บริษัทคิงส์เกต จนถึงกับระบุในแถลงการณ์ว่า แม้จะเป็นขั้นตอนเล็กๆ แต่เป็นไปในเชิงบวก….แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจใหม่ของรัฐบาลไทยในการดำเนินการยุติการเจรจาระหว่าง 2 ฝ่าย

“ท่าทีของรัฐบาลไทยทีมีต่อ บริษัทคิงส์เกต กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากที่บริษัทถูกระงับการดำเนินการทุกๆอย่างในเหมืองอัครามาไม่ต่ำกว่า 3 ปี ในประเด็นนี้มีการตั้งข้อสังเกตกันว่า มีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการนอกกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อหาข้อยุติในกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันในครั้งนี้ เนื่องจากยังมีเวลาก่อนที่คณะอนุญาโตตุลาการจะตัดสินชี้ขาดในช่วงต้นปี 2564” แหล่งข่าวในวงการเหมืองกล่าว

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org