หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 26/2/2563

 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานและกล่าวสนับสนุนต่อการบริหารจัดการแร่ ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาเหมืองหินปูนสู่ความยั่งยืน ระหว่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติอย่างสอดคล้องตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 โดยมีนายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายชัยวิทย์ อุณหศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายนคร ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และนายชาติศักดิ์ จันทร์สุคนธ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม อาคารเพชร ชั้น 1 กรมทรัพยากรธรณี

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org