หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ราคาทองคำในสัปดาห์หน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 13/1/2563

 

GRC Gold Survey 13 – 17 ม.ค. 63 ทั้งนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญ ยังคงมองราคาทองคำในสัปดาห์หน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

มีนักลงทุนทองคำเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 365 ราย ในจำนวนนี้มี 199 ราย หรือเทียบเป็น 55% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 118 ราย หรือเทียบเป็น 32% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 48 ราย หรือเทียบเป็น 13% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับ 12 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 5 ราย หรือเทียบเป็น 42% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 25% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 22,250 – 22,850 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 22,350 บาท ต่อบาททองคำ ปรับเพิ่มขึ้น 200 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. สหรัฐฯ และจีน จะร่วมลงนามข้อตกลงการค้าระยะที่ 1 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยคาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาความตึงเครียดระหว่างสองประเทศ

2. ท่าทีของสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมทั้งชาติพันธมิตร ว่าจะส่งสัญญาณต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างไร

3. รายงานตัวเลขที่สำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน ธันวาคม 2562

ที่มา สมาคมค้าทองคำ 13 ม.ค.63

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org