หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการด้านเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 10/1/2563

 

โครงการด้านเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562

1. ชื่อโครงการ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879 เจ้าของโครงการบริษัท ศิลาพรชัย จำกัดที่ตั้งโครงการตำบล คลองตะเกรา อำเภอ ท่าตะเกียบ จังหวัด ฉะเชิงเทราชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานบริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัดวันที่ออกหนังสือเห็นชอบ 01 พ.ย. 2562

2.โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 6/2560 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 23287/15110)เจ้าของโครงการบริษัท ทักษิณสหการ จำกัดพื้นที่ตั้งโครงการหมู่ที่ 5 ซอย - ถนน - ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระจังหวัด สุราษฎร์ธานีชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัดวันที่ออกหนังสือเห็นชอบ13 ก.ย. 2562

3. โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2560 คำขอสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรที่ 1/2562 และคำขอใบอนุญาตแต่งแร่ที่ 1/2562เจ้าของโครงการบริษัท ปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จำกัดพื้นที่ตั้งโครงการตำบล เขานิพันธ์ อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานีชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัดเลขที่หนังสือเห็นชอบ13 ก.ย. 2562

4. โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม และแร่แอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 7/2559 เจ้าของโครงการบริษัท แร่สัมพันธ์ จำกัดพื้นที่ตั้งโครงการตำบล พรุพี อำเภอ บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานีชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัดวันที่ออกหนังสือเห็นชอบ13 ก.ย. 2562

5. โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559เจ้าของโครงการบริษัท โรงโม่หินสุวรรณ จำกัดพื้นที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 ตำบล นาขุนไกร อำเภอ ศรีสำโรง จังหวัด สุโขทัยชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ10 ก.ย. 2562

6. โครงการทำเหมืองชนิดแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 3/2558เจ้าของโครงการบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)พื้นที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งทอง อำเภอ หนองบัว จังหวัด นครสวรรค์ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัดวันที่ออกหนังสือเห็นชอบ09 ก.ย. 2562

7. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 23720/15077 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30985/15819เจ้าของโครงการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)พื้นที่ตั้งโครงการตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยองตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยองชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัดวันที่ออกหนังสือ29 ส.ค. 2562

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org