หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  สถาบันอัญมณีฯ เปิดตัวโครงการปั้นสมาร์ทจิวเวลเลอร์
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 23/7/2561

 

สถาบันอัญมณีฯ เปิดตัวโครงการปั้นสมาร์ทจิวเวลเลอร์ เตรียมส่งกูรูลงพื้นที่ช่วยพัฒนาใน 5 จังหวัด

         สถาบันอัญมณีฯ เปิดตัวโครงการปั้นสมาร์ทจิวเวลเลอร์ เตรียมส่งกูรูลงพื้นที่ช่วยพัฒนารูปแบบ คุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน 5 จังหวัดเกาะเทรนด์แฟชั่นโลก แต่ยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเอาไว้ วางอนาคตนำโชว์ในงานบางกอกเจมส์และงานแฟร์ต่างประเทศ

         นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันอัญมณีฯ ได้จัดเปิดตัวโครงการพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และหารือแนวทางความร่วมมือ และการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการในจังหวัดเป้าหมาย 5 จังหวัด ได้แก่ แพร่ สุรินทร์ เพชรบุรี ตราด และสตูล ก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มีการพัฒนาสินค้าโดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดมาปรับใช้ในการออกแบบเครื่องประดับให้ทันสมัยและตรงตามแนวโน้มแฟชั่นอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน

         “ได้วางแผนลงพื้นที่และจะคัดเลือกผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่มีความสนใจ และมีผลงานที่โดดเด่น เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานและรูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีการจัดอบรมทั้งทางด้านเทคนิคเชิงลึก เช่น การตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ การออกแบบ รวมทั้งการทำการตลาดอย่างยั่งยืน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ”นางดวงกมลกล่าว

         นางดวงกมล กล่าวว่า การลงพื้นที่ได้ดึงนักออกแบบชื่อดังมาร่วมค้นหาอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ผลงานให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น จำนวน 5 คน ได้แก่ คุณวไลพรรณ ชูพันธ์ จากแบรนด์ FLOW คุณเอก ทองประเสริฐ จากแบรนด์ EK Thongprasert คุณสุรศักดิ์ มณีเสถียรรัตนา จากแบรนด์ Carletta Jewellery คุณอริสรา แดง-ประไพ จากแบรนด์ Arisara และ คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ ซึ่งนักออกแบบแต่ละคนจะดึงจุดเด่นที่น่าสนใจของแต่ละจังหวัด และเครื่องประดับในท้องถิ่น มาปรับให้ร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน แต่ยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเอาไว้ เช่น เครื่องเงินสุรินทร์ หรือเครื่องทองเพชรบุรี เป็นต้น

        “หลังจากเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าแล้ว สถาบันอัญมณีฯ ยังมีโครงการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผลงานการออกแบบเครื่องประดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากจังหวัด นำสินค้าที่ผ่านการพัฒนามาจัดแสดงในงานแสดงสินค้าบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 62 และงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง”

        นอกจากนี้ สถาบันมีแผนที่จะปรับโฉมห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ และจัดพื้นที่วางจำหน่ายสินค้าที่ผ่านการออกแบบในโครงการที่เรียกว่า TEMP Pop-Up Store by GIT ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดือนก.ย.นี้

ประชาชาติธุรกิจ 21 ก.ค.61

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org