หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนเมษายน 2561
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 26/6/2561

 โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนเมษายน 2561
 
1.  โครงการเหมืองแร่หินอ่อน คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 20836/16090 เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลากำแพงเพชร ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.ถ้ากระต่ายทอง และหมู่ 13 ต.พรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
2.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 เจ้าของโครงการ บริษัท สุรินทร์รุ่งนคร จำกัด ที่ตั้ง หมู่ 7 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org