หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  สถาบันอัญมณีฯ ปลื้มโครงการ BWC ผลตอบรับเยี่ยม
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 1/6/2561

 

สถาบันอัญมณีฯ ปลื้มโครงการ BWC ผลตอบรับเยี่ยม

         สถาบันอัญมณีฯ ปลื้มโครงการ BWC ผลตอบรับเยี่ยม ผู้บริโภคยอมรับซื้อเครื่องประดับได้ของดี ของแท้ นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชม ลดปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยวได้จริง เตรียมลุยโปรโมตสร้างการรับรู้ทั้งในและต่างประเทศต่อ เผยล่าสุดมีผู้เข้าร่วมแล้ว 120 ราย ตั้งเป้าปีนี้มีไม่ต่ำกว่า 500 ราย

         นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy with Confidence – BWC) ที่ได้เปิดตัวมาตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.2561 มีผลตอบรับดีเกินคาด โดยประชาชนที่ต้องการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากร้านที่ได้รับตรารับรอง มีความมั่นใจว่าได้ของดี ของแท้ คุณภาพถูกต้อง ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่นิยมซื้อสินค้าดังกล่าวเมื่อมาท่องเที่ยวในไทย ก็ชื่นชม เพราะได้ของแท้ และช่วยแก้ปัญหาเหล่ามิจฉาชีพที่หลอกจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและสินค้าปลอม ซึ่งเคยเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศมาก่อนหน้านี้

        ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวรู้จักและหันมาซื้อสินค้าในร้านที่มีตราสัญลักษณ์ BWC เพิ่มมากขึ้น สถาบันอัญมณีฯ มีแผนที่จะทำการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและผลักดันให้มีการเลือกซื้อสินค้าจากร้านที่ได้รับการรับรอง และร้านที่มีการออกใบรับรองคุณภาพ

        ขณะเดียวกัน จะผลักดันร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ BWC ได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยจะผลักดันให้เข้าไปจำหน่ายในเว็บไซต์ thaitrade.com เพื่อเปิดตัวสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ และมีแผนที่จะนำคณะไปเจรจาเปิดตลาดการค้าในประเทศต่างๆ เช่น จีน เป็นต้นด้วย

        นางดวงกมลกล่าวว่า ปัจจุบันมีร้านค้าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 120 รายทั่วประเทศ โดยสถาบันฯ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 500 ราย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีของไทยในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับ 3 ของการส่งออก รองจากยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก

        สำหรับโครงการ BWC เป็นโครงการสถาบันฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ หากซื้อผ่านร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ BWC ก็จะรับประกันได้ว่าร้านนี้จำหน่ายสินค้าคุณภาพดี เป็นของแท้ และยังสามารถตรวจสอบการรับรองสินค้าผ่านระบบ QR Code

ที่มา ประชาชาติ 27 พ.ค.61

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org