หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนมกราคม 2561
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 28/5/2561

 โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนมกราคม 2561
 
1.  โครงการเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซัมและดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 4/2558 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 5/2558 เจ้าของโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด ที่ตั้ง หมู่ 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด
 
2.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัครที่ 1/2559 เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญผลการศิลา ที่ตั้ง หมู่ 3 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร บริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 
3.  โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินบะซอลต์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินย่งส้ง ที่ตั้ง หมู่ 4 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บริษัทที่ปรึกษา เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริงคอนซัลแตนท็ จำกัด
 
4.  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานบัตรที่ 4/2559 เจ้าของโครงการ นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ ที่ตั้ง หมู่ 15 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org