หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบเดือนกันยายน 2560
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 7/12/2560

 โครงการเหมืองแร่ที่ผ่านความเห็นชอบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนกันยายน 2560
 
1.  โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสากรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27157/15202 เจ้าของโครงการ บริษัท ชาญยุทธการศิลาเลย(1997) จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จังหวัดเลย บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
2.  โครงการทำเหมืองชนิดแร่เฟลด์สปาร์ และควอร์ตซ์ คำขอประทานบัครที่ 4/2556 เจ้าของโครงการ บริษัท เอเซียเหมืองแร่อุตสาหกรรม จำกัด ที่ตั้ง ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัทที่ปรึกษา เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
3.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 23/2557 เจ้าของโครงการ บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูน จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริษํทที่ปรึกษา บริษัท ทอพ-คลาสคอนซัลแทนท์ จำกัด
 
4.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 21/2550 เจ้าของโครงการ บริษัท ตักกะศิลาเพิ่มพูน จำกัด ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทอพ-คลาสคอนซัลแทนท์ จำกัด
 
5.  โครงการเหมืองแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 7/2558 เจ้าของโครงการ บริษัท เหมืองบ้านใหม่ จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี ตอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด
 
6.  โครงการทำเหมืองแร่แคลไซต์ คำขอประทานบัตรที่ 11/2554 เจ้าของโครงการ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมีคอล(ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริษัที่ปรึกษา บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
7.  โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมอื่น ๆ (แตลเซียมคาร์ไบต์) คำขอประทานบัตรที่ 9/2554 เจ้าของโครงการ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 
8.  รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647 และประทานบัตรที่ 28380/15742 เจ้าของโครงการ บริษัท ปูนซีเมนต์ นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org