หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  โครงการเหมืองแร่ผ่านความเห็นชอบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนพ.ค.60
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 22/8/2560

 โครงการเหมืองแร่ผ่านความเห็นชอบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดือนพ.ค.60
 
6.  โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสากรรมชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2559 เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโม่บดหินมุ่งเจริญ ที่ตั้ง หมู่ 15 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 
7.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 3/2556 เจ้าของโครงการ นายปิ่นชัย พิษณุวงษ์ ที่ตั้ง หมู่ 7 ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บริษัทที่ปรึกษา บริษัท วี คอนซัลติ้ง เชอร์วิส จำกัด
 
8.  โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2558 (ประทานบัตรที่ 26542/15799) เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสมุทร(1970) ที่ตั้ง หมู่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี บริษัทที่ปรึกษา บริษัท ทอพ-คลาสคอนซัลแทนท์ จำกัด
 
9.  โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2557 เจ้าของโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุธศิลาทอง ที่ตัง หมู่ 4 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org