หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  การเดินทาง Technical Mission/Field Trip To Myanmar,Thailand,Laos And Cambodia
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 17/8/2560

 การเดินทาง Technical Mission/Field Trip To Myanmar,Thailand,Laos And Cambodia
ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2560
 
     สมาชิกท่านใดสนใจจะร่วมการเดินทางดังกล่าวในช่วงใด ได้โปรดแจ้งให้สภาการเหมืองแร่ ทราบ เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน โดยมีกำหนดการเบื้องต้นตามรายละเอียดนี้ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบ) และจะเยือนไทยระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2560
 
     ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 

Itinerary for Technical Mission / Field Trip to Myanmar, Thailand, Lao PDRand Cambodia

DAY

ACTIVITY

Day 1

6 November 2017

(Monday)

·         Participants depart from their respective countries.

·         Arrive in Nay Pyi Taw, Myanmar.

·         Registration and stay at Royal ACE Hotel, Nay Pyi Taw.

Day 2

7 November 2017

(Tuesday)

·         Briefing at Royal ACE Hotel, Nay Pyi Taw.

·         Meeting with members of the Myanmar Federation of Mining Association (MFMA).

·         Meeting with officials from Myanmar’s Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation and its relevant departments and agencies.

·         A) Depart for Mandalay by Air KBZ

o    Stay at a hotel in Mandalay

OR

·         B) Depart from Mandalay to Heho by road

o    Stay at a motel near the mines in Heho.

Day 3

8 November 2017

(Wednesday)

·         Field Trip to mines in Mandalay or Heho.

·         A) Depart from Mandalay to Nay Pyi Tawby Air KBZ

OR

·         B) Depart from Heho to Mandalay to Nay Pyi Taw

·         Return to Royal ACE Hotel, Nay Pyi Taw.

Day 4

9 November 2017

(Thursday)

·         Depart from Nay Pyi Taw, Myanmarto Bangkok, Thailand by Bangkok Airways.

·         Arrive in Bangkok and stay at Radisson Suites, Bangkok.

·         Registration and briefing at hotel.

Day 5

10 November 2017

(Friday)

·          Meeting with members of the Mining Industry Council of Thailand

·          Meeting with officials from Thailand’s Ministry of Industry and its relevant departments and agencies.

Day 6

11 November 2017

(Saturday)

·         Field Trip to a mine site, mineral processing plant, smelter or trading house (Locations to be advised by Mining Industry Council of Thailand or Department of Primary Industries and Mines of Thailand)

·         Return to hotel.

Day 7

12 November 2017

(Sunday)

·         Depart from Bangkok, Thailand to Vientiane, Lao PDR by Thai Airways

·         Arrive in Vientiane and stay at Don Chan Palace, Vientiane.

·         Registration and briefing at hotel.

Day 8

13 November 2017

(Monday)

 

·         Meeting with Lao National Chamber of Commerce and Industry (NCCI)

·         Meeting with officials from Lao PDR’s Ministry of Energy and Mines and its relevant departments and agencies.

Day 9

14 November 2017

(Tuesday)

·         Field Trip to a mine site, mineral processing plant, smelter or trading house. (Locations to be advised by Lao NCCI or Department of Mines of Lao PDR)

·         Return to hotel.

Day 10

15 November 2017

(Wednesday)

·         Depart from Vientiane, Lao PDR to Phnom Penh, Cambodia by Lao Airlines.

·         Arrive at Phnom Penh and stay at SokhaHotel.

·         Registration and briefing at hotel

Day 11

16 November 2017

(Thursday)

·         Meeting with members of the Cambodian Association of Mining and Exploration Companies (CAMEX).

·         Meeting with officials from the Cambodia’s Ministry of Mines and Energy and its relevant departments and agencies.

Day 12

17 November 2017

(Friday)

·         Field Trip to a nearby mine site, mineral processing plant, smelter or trading house.(Locations to be advised by CAMEX or Department of Mineral Resources of Cambodia)

·         Return to the hotel.

Day 13

18 November 2017

(Monday)

·         Debriefing at Sokha Hotel, Phnom Penh.

·         Participants to depart to their respective home countries

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org