หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  ดัชนีเชื่อมั่นทองเดือนกุมภาพันธ์
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 15/2/2560

 

ดัชนีเชื่อมั่นทองเดือนกุมภาพันธ์บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง

 

         ดัชนีเชื่อมั่นทองเดือนกุมภาพันธ์บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง นักลงทุนกังวลความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลก

กรุงเทพฯ-ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือน ก.พ. 2560 บวกอยู่ที่ระดับ 64.92 จุด ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเดือนมกราคม 2560 มาที่ 5.29  จุด หรือปรับขึ้น 8.87 % จากระดับ 59.63 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนราคาทอง 3 อันดับแรก คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ  และการอ่อนค่าของเงินบาท ด้านแบบสำรวจผู้ค้ารายใหญ่ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำ โดยให้กรอบราคาที่ 1,161-1,260 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ส่วนราคาทองคำในประเทศคาดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ 19,000 -21,000 บาทต่อหนึ่งบาททองคำ

 

        ดร. พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำในเดือนกุมภาพันธ์ 2560  อยู่ที่ระดับ 64.92 จุด เพิ่มขึ้น 5.29  จุด หรือปรับขึ้น 8.87 % จากเดือนมกราคม 2560 แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อราคาทองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน หลังจากราคาทองคำในตลาดโลกมีสัญญาณในทิศทางบวก โดยกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าปัจจัยเชิงบวกที่ส่งผลต่อราคาทองคำ  คือ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ  การอ่อนค่าของเงินบาท ความต้องการซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัย และแรงซื้อเก็งกำไร

 

        จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 272 ตัวอย่าง พบว่า 47.43 %  ของกลุ่มตัวอย่าง คิดว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน ก.พ. 60 ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. 0.50 % ขณะที่ 35.29 % ยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ซื้อ ส่วนอีก 16.91 % คาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำในช่วงหนึ่งเดือนนี้

        สรุปกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำ จำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับราคาทองในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 5 ราย โดยรองลงมากลุ่มตัวอย่างคาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น  จำนวน 4 ราย และสุดท้าย คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลง จำนวน 1 ราย

การคาดการณ์ราคาทองเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่ โดยมีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot กรอบราคาช่วงต่ำสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,161 – 1,180 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์  กรอบช่วงราคาสูงสุดให้น้ำหนักบริเวณ 1,241 – 1,260 ดอลล่าร์สหรัฐฯต่อออนซ์  ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศ ความบริสุทธิ์ 96.5%  กรอบช่วงราคาต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 19,001 – 19,500  บาททองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท กรอบช่วงราคาสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 20,501 – 21,000 บาทต่อทองคำต่อน้ำหนัก 1 บาท และด้านค่าเงินบาทไทย กรอบช่วงอัตราต่ำสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ  34.51 – 35.00 บาทไทย ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ส่วนกรอบช่วงอัตราสูงสุดให้น้ำหนักที่บริเวณ 35.51 – 36.00 บาทไทย ต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ

 

ทื่มา สมาคมค้าทองคำ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org