หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  กระดานสนทนา (WEBBOARD) ของ MININGTHAI เปิดแล้ว
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 19/11/2557

 

กระดานสนทนา (WEBBOARD) ของ MININGTHAI เปิดแล้ว

           

          ขอเชิญสมาชิก และผู้ที่สนใจ เข้ามาพูดคุย กระดานสนทนา (Webboard) ของเว็บ Miningthai สภาการเหมืองแร่ได้เปิดห้องกระดานสนทนา เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่สนใจทั่วไป เข้ามาพบปะพูดคุยกันในห้องของกระดานสนทนา สำหรับห้องกระดานสนทนาประกอบด้วย ห้องสำหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ และห้องพูดคุยเรื่องทั่วไป  โดยห้องสำหรับผู้ประกอบการเหมืองแร่ จะเป็นห้องที่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของการประกอบกิจการเหมืองแร่ และปัญหา ต่าง ๆ ในการดำเนินการประกอบการเหมืองแร่  และห้องพูดคุยเรื่องทั่วไปเป็นห้องรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจประกอบกิจการเหมืองแร่และเข้ามาศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

 

          หากสมาชิกและผู้ที่สนใจ อยากจะเข้ามาพูดคุยกัน  การเข้าห้องกระดานสนทนาสามารถเข้าห้องกระดานสนทนาโดยวิธีง่าย ๆ เพียงแค่กดที่ Webboard ในหน้าเว็บไซต์ ก็สามารถเข้าถึงห้องกระดานสนทนาทันที

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org