หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   

  รายชื่อผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  โดยสภาการเหมืองแร่ ประกาศวันที่ 8/10/2557

 

 รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     ปรับปรุงวันที่  7  ต.ค.  2557

 

รายชื่อนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต  3  ปี

3-1 บริษัท  ซีคอท  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  4  มิถุนายน  2555 – 3  มิถุนายน  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 13/2555  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2555

ที่อยู่  : เลขที่  129 - 131  ถนนริมคลองประปา

แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800

โทรศัพท์  : 0-2910-5021-6

โทรสาร  : 0-2910-5020

E-mail  : envserv@secot.co.th

Website  : secot.co.th

 

3-2 บริษัท  ไฮโดร  ซิสเต็มส์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  1  ธันวาคม  2554 – 30  พฤศจิกายน  2557 )

เลขที่ใบอนุญาต : 9/2554  ลงวันที่  17  ตุลาคม  2554

ที่อยู่  : เลขที่  48/29  หมู่ที่  6  ซอยชินเขต  2/44  ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์  : 0-2954-8783-4 , 0-2954-9429-30

โทรสาร  : 0-2954-5900

E-mail  : hydrosan@samart.co.th

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-3 บริษัท  ธารา  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  10  พฤษภาคม  2555 – 9  พฤษภาคม  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 11/2555  ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2555

ที่อยู่  : เลขที่  11-11/1  ซอยลาดพร้าว  34  ถนนลาดพร้าว

แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  10310

โทรศัพท์  : 0-2938-2882-3 , 0-2938-2926

โทรสาร  : 0-2938-3159

E-mail  : dhara.consult@gmail.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-4 บริษัท  ไท - ไท  วิศวกร  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  24  เมษายน  2555 – 23  เมษายน  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 9/2555  ลงวันที่  29  มีนาคม  2555

ที่อยู่  : เลขที่  5/235  ถนนเทศบาลสงเคราะห์  แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์  : 0-2196-2140–3

โทรสาร  : 0-2196-2144

E-mail  : thaithai_engineer@yahoo.com , thaithaiengineer@gmail.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

3-5 บริษัท  อินเตอร์เนชั่นแนล  เอ็นไวรอนเม็นทอล  แมนเนจเม็นท  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม  2555 – 24  พฤษภาคม  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 12/2555  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2555

ที่อยู่  : ชั้นที่  15  อาคารสิทธิวรกิจ  เลขที่  5  ซอยพิพัทธ์

ถนนสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500

โทรศัพท์  : 0-2636-6390-8

โทรสาร  : 0-2236-6236

E-mail  : thailand@iem-thai.com

Website  : www.iem-thai.com

 

3-6 บริษัท  ซีเอ็มเอส  เอ็นจิเนียริ่ง  แอนด์  แมนเนจเม้นท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  31  สิงหาคม  2555 – 30  สิงหาคม  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 20/2555  ลงวันที่  3  กันยายน  2555

ที่อยู่  : เลขที่  68/95-96  หมู่ที่  5  ถนนพระราม  2

แขวงจอมทอง  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร  10150

โทรศัพท์  : 0-2476-5058 , 0-2476-6995 , 0-2877-0394-7

โทรสาร  : 0-2476-7079

E-mail  : cmsenvi@cms.co.th

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-7 บริษัท  เทสโก้  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี ( ระหว่างวันที่  23  กันยายน  2555 – 22  กันยายน  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 19/2555  ลงวันที่  30  สิงหาคม  2555

ที่อยู่  : เลขที่  21/11-14  ซอยสุขุมวิท  18  ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110

โทรศัพท์  : 0-2259-6575 , 0-2258-1320 , 0-2258-1340

โทรสาร  : 0-2258-1313

E-mail  : tesco@tescoconsult.com , tesco007@ksc.th.com

Website  : www.tescoconsult.com

 

3-8 บริษัท  คอนซัลแทนท์  ออฟ  เทคโนโลยี  จำกัด

อายุใบอนุญาต :  กำหนดระยะเวลา 3 ปี ( ระหว่างวันที่  16 พฤศจิกายน 2555 - 15 พฤศจิกายน 2558 )

เลขที่ใบอนุญาต :  23/2555  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2555

ที่อยู่  :  เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์  :  0-2934-3233-47  โทรสาร  :  0-2934-3248  E-mail  :  cot@cot.co.th  Website   :  www.cot.co.th

 

3-9 บริษัท  ทีม  คอนซัลติ้ง  เอนจิเนียริ่ง  แอนด์  แมเนจเมนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี ( ระหว่างวันที่  29  ตุลาคม  2555 - 28  ตุลาคม  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 21/2555  ลงวันที่  8  ตุลาคม  2555

ที่อยู่  : เลขที่  151  ถนนนวลจันทร์  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230

โทรศัพท์  : 0-2509-9000  โทรสาร  : 0-2509-9090 , 0-2509-9047

E-mail  : sirinw@team.co.th , envagr@team.co.th    Website  : www.team.co.th

3-10 บริษัท  เอส  ที  เอส  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี ( ระหว่างวันที่  26  พฤศจิกายน  2555 - 25  พฤศจิกายน  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 24/2555  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2555

ที่อยู่  : เลขที่  196/10-12   ซอยประดิพัทธ์  14  ถนนประดิพันธ์

สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400

โทรศัพท์  : 0-2153-7001-6

โทรสาร  : 0-2153-7007

E-mail  : green@sts.co.th , sts_green@yahoo.co.th

Website  : http://www.sts.co.th

3-11 บริษัท  เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี ( ระหว่างวันที่  27  พฤศจิกายน  2555 - 26  พฤศจิกายน  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 26/2555  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2555

ที่อยู่  : เลขที่  281  ซอยพานิชอนันต์  ถนนสุขุมวิท  71

แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  10110

โทรศัพท์  : 0-2713-3888

โทรสาร  : 0-2713-3889  ต่อ 255 ( ฝ่ายสิ่งแวดล้อม )

E-mail  : envi@seatec.co.th

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-12 บริษัท  เอ็นแคด คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  20  มกราคม  2556 – 19  มกราคม  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 3/2556  ลงวันที่  7  มกราคม  2556

ที่อยู่ : เลขที่  123/726  ซอยกีรทรัพย์  ถนนนวมินทร์

แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230

โทรศัพท์  : 0-2510-8278 , 0-2948-5654

โทรสาร  : 0-2948-6013

E-mail  : encad@encad-consultant.com

Website  : www.encad-consultant.com

 

3-13 บริษัท  อีโคซิสเต็ม  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  16  กุมภาพันธ์  2556 – 15  กุมภาพันธ์  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 2/2556  ลงวันที่  2  มกราคม  2556

ที่อยู่  : เลขที่ 50/86-87  หมู่ที่  5 ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 15

ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี  11120

โทรศัพท์  : 0-2962-1445–8

โทรสาร  : 0-2962-1544

E-mail  : ecosystem_engineering@yahoo.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

 

3-14 มหาวิทยาลัยมหิดล

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  11  กันยายน  2556 – 10  กันยายน  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 19/2556  ลงวันที่  11  กันยายน  2556

ที่อยู่  : เลขที่  999  ถนนพุทธมณฑล  สาย  4  ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  73170

โทรศัพท์  : 0-2441-5000  ต่อ  1330 - 1332 , 2109

โทรสาร  : 0-2441-9510

E-mail  : ไม่มีข้อมูล

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-15 บริษัท  วิมน์คอนซ์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  24  พฤษภาคม  2556 – 23  พฤษภาคม  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 11/2556  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2553

ที่อยู่  : เลขที่  125/178  หมู่ที่  3  ถนนรัตนาธิเบศร์

ตำบลไทรม้า  อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์  : 0-2921-6940 , 0-2921-6941

โทรสาร  : 0-2921-8799

E-mail  : wymncons@gmail.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-16 บริษัท  เอนไว - เอ็กซ์เพิร์ท  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3 ปี

(ระหว่างวันที่  16  พฤศจิกายน  2556 – 15  พฤศจิกายน  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 21/2556 ลงวันที่  4  ตุลาคม  2556

ที่อยู่  : เลขที่  385/293  อาคารเตาปูน  ( ตึก  C )  ชั้นที่  9

ซอยข้าวสาร  ถนนเตชะวณิช  แขวงบางซื่อ

เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800

โทรศัพท์  : 0-2910-5240–1

โทรสาร  : 0-2910-5240

E-mail  : envi_expert@yahoo.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-17 บริษัท  เอส.  พี.  เอส.  คอนซัลติ้ง  เซอร์วิส  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  30  มีนาคม  2557 – 29  มีนาคม  2560 )

เลขที่ใบอนุญาต : 7/2557  ลงวันที่ 28  มีนาคม  2557

ที่อยู่  : เลขที่  7  ซอยพหลโยธิน  24  ถนนพหลโยธิน

แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์  : 0-2939-4370-2 , 0-2939-5658–9 , 0-2513-7674-5

โทรสาร  : 0-2513-4221 , 0-2939-4370  ต่อ  202

E-mail  : contact@spscon.com

Website  : www.spscon.com

3-18 บริษัท  เอ  บี  อี  เอ็น  เอ็นจิเนียริง  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  5  เมษายน  2557 –  4  เมษายน  2560 )

เลขที่ใบอนุญาต : 4/2557  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  2557

ที่อยู่  : เลขที่  5/45  หมู่บ้านบ้านกลางกรุง  ซอยศรีนครินทร์  46/1  ( ปราโมทย์ )

แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250

โทรศัพท์  : 0-2138-3658-59

โทรสาร  : 0-2138-3659

E-mail  : gec_2547@yahoo.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-19 บริษัท  แมคโครคอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  27  ตุลาคม  2554 – 26  ตุลาคม  2557 )

เลขที่ใบอนุญาต : 13/2554  ลงวันที่  1  พฤศจิกายน  2554

ที่อยู่  : เลขที่  20  ซอยรัชดาภิเษก  36  ถนนรัชดาภิเษก

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์  : 0-2939-0511-5 , 0-2939-0518-19 , 0-2939-1950-2

โทรสาร  : 0-2939-0520

E-mail  : macro01@gmail.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

3-20 บริษัท  อีอาร์เอ็ม – สยาม  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  16  ธันวาคม  2554 – 15  ธันวาคม  2557 )

เลขที่ใบอนุญาต : 15/2554  ลงวันที่  7  ธันวาคม  2554

ที่อยู่  : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์  : 0-2679-5200 

โทรสาร  : 0-2679-5209 

E-mail  : ermsiam@erm.com

Website  : www.erm.com

3-21 บริษัท  แอสดีคอน  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  19  ธันวาคม  2554 – 18  ธันวาคม  2557 )

เลขที่ใบอนุญาต : 16/2554  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2554

ที่อยู่  : เลขที่  2782  ซอยลาดพร้าว  130  ถนนลาดพร้าว

แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240

โทรศัพท์  : 0-2731-1592

โทรสาร  : 0-2374-4537 , 0-2731-0490

E-mail  : infoasd@asdecon.com

Website  : www.asdecon.com

3-22 บริษัท  พรี  ดีเวลลอปเมนท์  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  7  ธันวาคม  2554 – 6  ธันวาคม  2557 )

เลขที่ใบอนุญาต : 14/2554  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2554

ที่อยู่  : เลขที่  16 , 18  ซอยนวมินทร์  98  แขวงคันนายาว

เขตคันนายาว  กรุงเทพมหานคร  10230

โทรศัพท์  : 0-2948-6014-8 , 0-2519-3484 , 0-2519-4708

โทรสาร  : 0-2948-6013

E-mail  : pdc_con@yahoo.com , pdc@pdc_consultant.com

Website  : www.pdc-consultant.com

3-23 บริษัท  เมทริกซ์  แอสโซซิเอทซ์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  20  มกราคม  2555 – 19  มกราคม  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 2/2555  ลงวันที่  10  มกราคม  2555

ที่อยู่  : เลขที่  3388/69  อาคารสิรินรัตน์  ชั้น  19

แขวงคลองตัน  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110

โทรศัพท์  : 0-2672-5550

โทรสาร  : 0-2672-5551

E-mail  : contact@metrixassociates.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

3-24 บริษัท  ยูไนเต็ด  แอนนาลิสต์  แอนด์  เอ็นจิเนียริ่ง  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  27  มิถุนายน  2555  –  26  มิถุนายน  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 15/2555  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2555

ที่อยู่  : เลขที่  3  ซอยอุดมสุข  41  ถนนสุขุมวิท  แขวงบางจาก

เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร  10260

โทรศัพท์  : 0-2763-2828

โทรสาร  : 0-2763-2800

E-mail  : uae@uaeconsultant.com

Website  : www.uaeconsultant.com

3-25 มหาวิทยาลัยนเรศวร

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  12  มกราคม  2556 – 11  มกราคม  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 1/2556  ลงวันที่  2  มกราคม  2556

ที่อยู่  : อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  65000

โทรศัพท์  : 055-962-822 , 055-961-1139  มือถือ  :  08-1887-5549

โทรสาร  : 055-962-822 , 055-961-140

E-mail  : detw@nu.ac.th , lawoffice@nu.ac.th

Website  : www.aei.nu.ac.th

 

 

3-26 บริษัท  เอ็น.  เอส.  คอนซัลแทนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  26  กันยายน  2556 – 25  กันยายน  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 20/2556  ลงวันที่  16  กันยายน  2556

ที่อยู่  : เลขที่  126/196 - 197  ( ZONE  A )  ซอยรามอินทรา  40  แยก  8

ถนนรามอินทรา  แขวงนวลจันทร์  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10230

โทรศัพท์  : 0-2944-6617

โทรสาร  : 0-2944-6618

E-mail  : ns_consult@hotmail.com , ns_consult@yahoo.com

Website  : nsconsultgroup.com

3-27 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  24  พฤศจิกายน  2556 – 23  พฤศจิกายน  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 26/2556  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556

ที่อยู่  : เลขที่  50  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์  : 0-2579-0113,02-942-8200  โทรสาร  : -

E-mail  : -

Website  : http;//www.ku.ac.th

3-28 บริษัท  เจ  แอนด์  เอ็น  คอนซัลติ้ง  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  9  ธันวาคม  2556 – 8  ธันวาคม  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 28/2556  ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2556

ที่อยู่  : เลขที่  10/2  ซอยรามคำแหง  30/1  แยก  2

ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกระปิ

กรุงเทพมหานคร  10240

โทรศัพท์  : 0-2732-1684 , 0-2732-3973

โทรสาร  : 0-2732-9632

E-mail  : jandn_consult@yahoo.com 

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

3-29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  9  กันยายน  2557 – 8  กันยายน  2560 )

เลขที่ใบอนุญาต : 15/2557  ลงวันที่  10  กันยายน  2557

ที่อยู่  : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารสถาบันวิจัย  2  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  10330

โทรศัพท์  : 0-2218-8116 , 0-2218-8218

โทรสาร  : 0-2218-8124 , 0-2218-8210

E-mail  : eric.chula.ac.th

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

3-30 บริษัท  ครีเอทีฟ  เทคโนโลยี  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  17  ตุลาคม  2554 – 16  ตุลาคม  2557 )

เลขที่ใบอนุญาต : 10/2554  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2554

ที่อยู่  : เลขที่  25/83 - 84  ซอยชินเขต  ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์  : 0-2580-6844 , 0-2591-6866

โทรสาร  : 0-2589-0686

E-mail  : crt2546@yahoo.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

3-31 บริษัท  วิชั่น  อี  คอนซัลแทนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  9  กุมภาพันธ์  2555 - 8  กุมภาพันธ์  2558 )

เลขที่ใบอนุญาต : 3/2555  ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2555

ที่อยู่  : เลขที่  68/953  หมู่ที่  8  ซอยรัตนาธิเบศร์  28

ถนนรัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000

โทรศัพท์  : 0-2965-8230-2

โทรสาร  : 0-2965-8233

E-mail  : visicne@visione-consult.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

 

3-32 บริษัท  ทรีเดคเคด  ( ภูเก็ต )  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  10  มิถุนายน 2556 – 9  มิถุนายน  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 13/2556  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2556

ที่อยู่  : เลขที่  10/44  หมู่ที่  3  ถนนขวาง

ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  83000

โทรศัพท์  : 076-264-440-1  

มือถือ  : 089-726-6810 , 086-952-7745  ( คุณวาสนา  จันทร์ชุม )

โทรสาร  : 076-264-628

E-mail  : threedecadephuket@hotmail.com , info@threedecadephuket.co.th

Website  : threedecadephuket.co.th

 

3-33 บริษัท  ทอพ - คลาส  คอนซัลแทนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  13  มกราคม  2556 – 12  มกราคม  2559 )

 เลขที่ใบอนุญาต : 4/2556  ลงวันที่  11  มกราคม  2556

ที่อยู่  : เลขที่  204  หมู่บ้านเมืองทอง  2/3  ซอยพัฒนาการ  53

ถนนพัฒนาการ  เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  10250

โทรศัพท์  : 0-2322-5759  มือถือ  :  089-813-5940

โทรสาร  : 0-2322-5759

E-mail  : top-class204@hotmail.com , direck204@hotmail.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

3-34 บริษัท  เอเซีย  แล็ป  แอนด์  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  9  เมษายน  2556 - 8  เมษายน  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 8/2556  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2556

ที่อยู่  : เลขที่  184  ซอยพุทธมณฑลสาย  2  ซอย  12

แขวงบางไผ่  เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร  10160

โทรศัพท์  : 0-2805-6660-2

โทรสาร  : 0-2805-6660  ต่อ  17

E-mai  : asialabconsult@hotmail.com , asialabconsult@gmail.com

Website  : ไม่มีข้อมูล

 

3-35 บริษัท  กรีนเนอร์  คอนซัลแทนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  20  เมษายน  2556 - 19  เมษายน  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 9/2556  ลงวันที่  5  เมษายน  2556

ที่อยู่  : เลขที่  19/1-2  อาคารวังเด็ก  3  ชั้นที่  7  ห้องเลขที่  7 D

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร  10900

โทรศัพท์  : 0-2272-2727

โทรสาร  : 0-2272-2728

E-mail  : admin@greener.co.th

Website  : greenerconsultant.com

 

3-36 บริษัท  เอ็นทิค  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  7  พฤษภาคม  2556 - 6  พฤษภาคม  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 10/2556  ลงวันที่  9  เมษายน  2556

ที่อยู่  : เลขที่  81/17  หมู่ที่  5  ( หมู่บ้านปริญลักษณ์ )

ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร  10240

โทรศัพท์  : 0-2379-0141-4

โทรสาร  : 0-2379-0145

E-mail  : info@enticcompany.com

Website  : www.enticcompany.com , entic_2003@yahoo.com

 

3-37 บริษัท  ปัญญา  คอนซัลแตนท์  จำกัด

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  21  กรกฎาคม  2556 – 20  กรกฎาคม  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 14/2556  ลงวันที่  8  กรกฎาคม  2556

ที่อยู่  : อาคารเดอะปัณณ์  ชั้นที่  3  เลขที่  125

ถนนคลองลำเจียก  แขวงนวมินทร์  เขตบึงกุ่ม

กรุงเทพมหานคร  10230

โทรศัพท์  : 0-2943-9600-10

โทรสาร  : 0-2943-9611

E-mail  : panya@ panyconsult.co.th

Website  : www.panyconsult.co.th

 

3-38 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

อายุใบอนุญาต : กำหนดระยะเวลา  3  ปี

( ระหว่างวันที่  9  สิงหาคม  2556 – 8  สิงหาคม  2559 )

เลขที่ใบอนุญาต : 17/2556  ลงวันที่  7  สิงหาคม  2556

ที่อยู่  : เลขที่  35  หมู่ที่  3  เทคโนธานี  ตำบลคลองห้า

อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  12120

โทรศัพท์  : 0-2577-9000

โทรสาร  : 0-2577-9009

E-mail  : ไม่มีข้อมูล

Website  : ไม่มีข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org