หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
17 ธันวาคม 2561 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
สภาวิศวกรขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   อ่านต่อ...
แจ้งเตือนสถานประกอบการให้ประกอบกิจการด้วยความระมัดระวัง   อ่านต่อ...
โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปซัน   อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561   อ่านต่อ...
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ
พร.ใช้อากาศยานไร้คนขับยกระดับการกำกับดูแลเหมืองแร่
นำร่องในพื้นที่เหมืองหินปูนและเหมืองแร่ยิปซัม
กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
SME Rescue Center
กพร.และกอ.รมน.ภาค 4 ร่วมผลักดัน
เกิดการลงทุนด้านเหมืองแร่ใน 3 จังหวัดภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org