หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
22 พฤษภาคม 2562 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
กพร.แจงกรณีเหมืองทองคำ ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาด ย้ำไม่มีการยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมือง   อ่านต่อ...
สภาการเหมืองแร่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา อก.ครบรอบ 77 ปี   อ่านต่อ...
อนุมัติเหมืองแร่ 1.28 แสนล้าน   อ่านต่อ...
เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เขต1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หลวงแร่เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
ค่าภาคหลวงแร่เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป
นกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"
ระชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"
ง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริต
่ำของนโยบายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

 

 
 
 
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org