หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
20 มกราคม 2562 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลท่านรศ.ฉดับ ปัทมสูต อดีตประธานกรรมการสภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบ"กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี"    อ่านต่อ...
ลุ้นผ่านร่างกม.การนิคม ให้อำนาจเบ็ดเสร็จกนอ.   อ่านต่อ...
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ"มิติใหม่เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"   อ่านต่อ...
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบอาชญาบัตร ประทานบัตร ใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศกระทรวง
ประกาศกระทรวง
กำหนดคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใบอนุญาตแต่งแร่และประกอบโลหกรรม

 

 
 
 
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org