หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
23 เมษายน 2562 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
กระทรวงอุตสาหกรรมย้ำยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชยกรณีเหมืองแร่ทองคำ   อ่านต่อ...
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2562    อ่านต่อ...
ข้อมูลการลงทุนด้านเหมืองแร่ในสาธารณรัฐเปรู   อ่านต่อ...
วิเคราะห์ราคาทองคำ 5 เม.ย.62 by YLG   อ่านต่อ...
้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(Public Hearing)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(Public Hearing ต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
มรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย(Focus Group)
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย(Focus Group)ต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
สภาวิศวกรขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
นไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เผยอนาคตมุ่งสู่อุตสาหกรรม
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เผยอนาคตมุ่งสู่อุตสาหกรรม

 

 
 
 
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org