หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
19 มีนาคม 2561 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
กพร.กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานการทำเหมืองแร่ประจำเดือน   อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา"สัญญานเตือนภัย...เมกะโปรเจ็กต์ไทยกับปัญหาวัสดุก่อสร้าง"   อ่านต่อ...
สภาการเหมืองแร่เข้าพบเลขาธิการ ส.ป.ก.หารือข้อปัญหาการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน   อ่านต่อ...
สภาวิศวกรประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7   อ่านต่อ...
มรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย(Focus Group)
เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย(Focus Group)ต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
วิเคราะห์ราคาทองคำโดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ 1 พ.ย.60
วิเคราะห์ราคาทองคำโดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ 1 พ.ย.60
สภาวิศวกรขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สภาวิศวกรขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ 18 ต.ค. 2560
วายแอลจี บูลเลี่ยนฯ รายงานราคาทองคำ 18 ต.ค. 2560
     
การบริการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org