หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
16 สิงหาคม 2561 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
กระทรวงอุตสาหกรรมย้ำประเด็นล็อบบี้จ่ายชดเชยให้คิงส์เกต ไม่เป็นความจริง   อ่านต่อ...
สภาการเหมืองแร่ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญประจำปี 2561   อ่านต่อ...
การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก รายงานข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายยุทธภัณฑ์(แบบ ย.ภ.๘)ผ่านอินเตอร์เน็ต   อ่านต่อ...
วิเคราะห์ราคาทองคำโดย วายแอลจีฯ    อ่านต่อ...
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าระงับเหมือง
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าระงับเหมือง
ทองราคาลง
ผู้ประกอบการนิยมซื้อทองเป็นโบนัสให้ลูกจ้าง
รุกตลาดโอมานผ่าน “เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม”
รุกตลาดโอมานผ่าน “เขตเศรษฐกิจพิเศษดูคุม”
ก.อุตฯระดมสมองสอจ.ทั่วประเทศ
จัดทำแผน-แนวทางการตรวจติดตามประเมินผล ขับเคลื่อน Industry 4.0
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org