หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
22 ตุลาคม 2561 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
วิเคราะห์ราคาทองคำโดยวายแอลจีฯ 8 ต.ค.61   อ่านต่อ...
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง "แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"   อ่านต่อ...
กรอ.เผย 8 ปี ยอดรง.สีเขียวพุ่งเฉียด 3.5 หมื่นโรง   อ่านต่อ...
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร   อ่านต่อ...
วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ
วิเคราะห์ราคาทองคำ โดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ
ฯเผยแพร่คำสั่ง คสช.ใช้ม.44 ปลดล็อคใช้ที่ดิน ส.ป.ก.
ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่ง คสช.ใช้ม.44 ปลดล็อคใช้ที่ดิน ส.ป.ก.
ละรหัสถิติสินค้าแร่ที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง กพร.
รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสถิติสินค้าแร่ที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง กพร.
ารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่
ประกาศชื่อโครงการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ ประจำปี 2560
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org