หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
25 มกราคม 2563 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
ราคาประกาศและค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
การประชุมคณะกรรมการแร่ ครั้งที่ 11/2562   อ่านต่อ...
วิเคราะห์ราคาทองคำ 22 ม.ค.63   อ่านต่อ...
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการแร่ยิปซัมเพื่อการส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ.๒๕๖๓   อ่านต่อ...
วิเคราะห์ราคาทองคำ 22 ม.ค.63
วิเคราะห์ราคาทองคำ 22 ม.ค.63
ะค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ราคาประกาศและค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อ.1(๒)
แบบคำขอตามพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจสำรวจแร่ อ.1(๒)
พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่ อ.1(๑)
แบบคำขอตามพ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 แบบคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่ อ.1(๑)
   

 

 
 
 
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org