หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
21 ตุลาคม 2559 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สภาการเหมืองแร่   อ่านต่อ...
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า สภาการเหมืองแร่
เคราะห์ราคาทองคำ
เคราะห์ราคาทองคำ โดย ฮั่วเซ่งเฮงฯ
บรูไนโอเอซิสสีเขียว
บรูไนโอเอซิสสีเขียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จีนพบเหมืองทองคำแห่งใหม่
จีนพบเหมืองทองคำแห่งใหม่ มูลค่ากว่า 3.75 พันล้านดอลลาร์
     
การบริการ
แร่ที่อยู่ในความควบคุมการนำเข้า - การส่งออกนอกราชอาณาจักร
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ....
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
ระเบียบกพร.ว่าด้วยการดำเน...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org