หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
7 ธันวาคม 2562 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว   อ่านต่อ...
โครงการอบรมทบทวนความรู้ต่ออายุใบรับรองผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดในงานเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ.2563   อ่านต่อ...
กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน   อ่านต่อ...
“สุริยะ” สั่งหาแหล่งแร่หินรับก่อสร้างอีอีซี กพร.ได้ทีชงปลดล็อกส.ป.ก.ทำเหมืองหิน   อ่านต่อ...
ัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน
กพร. จัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านแร่ธาตุอาเซียน
รอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
โอมานคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกแร่ยิปซัม
โอมานคู่แข่งสำคัญของไทยในการส่งออกแร่ยิปซัม
ริยะ"ปิดจ็อบเหมืองอัครา ให้สัมปทานภายใต้กม.แร่ใหม่
ลุ้น"สุริยะ"ปิดจ็อบเหมืองอัครา ให้สัมปทานภายใต้กม.แร่ใหม่

 

 
 
 
การบริการ
ประโยชน์แร่ตะกั่ว-สังกะสี
ประโยชน์แร่ดินขาว
ประโยชน์แร่เงิน
ประโยชน์แร่เซอร์คอน
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
ราคาแร่ตลาดลอนดอน...
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org