หน้าแรก
แนะนำองค์กร
การดำเนินงาน
ผู้บริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฎหมาย
กระดานถาม-ตอบ
ข้อเสนอแนะ
ติดต่อเรา
สมัครสมาชิก

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
•
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่
 
•
กรมป่าไม้
 
•
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 
•
กรมทรัพยากรธรณี
 
•
สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
 
•
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
     
   
 
 
26 พฤศจิกายน 2563 ยินดีต้อนรับสู่สภาการเหมืองแร่  
   ข่าวสาร
การประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2563   อ่านต่อ...
กำหนดพื้นที่เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง   อ่านต่อ...
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ อนุบัญญัติ ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐    อ่านต่อ...
ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง "การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอรัลด์ กรุงเทพฯ   อ่านต่อ...
3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอรัลด์ กรุงเทพฯ
ะชุมสัมมนาเรื่อง "การฟื้นฟูสภาพเหมืองแร่" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิ เอ็ม เมอรัลด์ กรุงเทพฯ
่นราคาทองเดือน พฤศจิกายน 2563 ปรับลดลง 3 เดือนติด
ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองเดือน พฤศจิกายน 2563 ปรับลดลง 3 เดือนติด
วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 12 พ.ย.63 (YLG)
วิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ 12 พ.ย.63 (YLG)
้เชี่ยวชาญและนักลงทุน มองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นบวก
ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน มองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นบวก
   
การบริการ
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
วิเคราะห์ราคาทองคำ 7 ส.ค.63 by YLG
ขอเชิญประชุมสามัญสภาการเหมืองแร่ ประจำปี 2563
ราคาประกาศแร่ดีบุก
ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติแร่
รายชื่อผู้ส่งออกแร่...
การปรับปรุงและดูแลพื้นที่...
เหมืองแร่กับมาตรการด้านสิ...
 
เว็บลิงค์
เอกสารเผยแพร่ กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์
 
     
 
 
 

สถานที่ติดต่อ : สภาการเหมืองแร่ 222/2 ซ.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถ.วิภาวดีรังสิต

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2275-7684-6 Fax 0-2692-3321
E-mail Contact : miningthai@miningthai.org